Yksityisyydensuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Neopost Finland Oy Oy (jäljempänä "Neopost")
Y-tunnus: 0686637-4
Konalantie 47 C
00390 HELSINKI
Tel. +358 9 253 20200

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Asiakaspalvelu 
Puh: +358 9 253 20200
Sähköposti: asiakaspalvelu@neopost.fi

Rekisterin nimi
Neopostin suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Neopostin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. markkinatutkimus).

Rekisterin sisältämät tiedot
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
Kieli
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Neopost Finland Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.